Köpvillkor

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i alla de fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för 035 Media Group AB (shop123.se).

Mer information finns att läsa på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att 035 Media Group AB (shop123.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. 035 Media Group AB (shop123.se) friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i 035 Media Group AB (shop123.se) sortiment förekommande produkter. All bildinformation på www.shop123.se skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet vad gäller färg och form på produkterna.

Betalningsätt

Klarna Checkout

Klarna Checkout gör det enkelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att fylla i några enkla uppgifter identifierar du dig och du kan välja det betalningssätt som passar dig bäst. Betalningssätten som erbjuds av Klarna är faktura, konto, kort, banköverföring och Klarna Direkt.  Ibland kan du erbjudas att betala med någon av Klarnas kampanjer som kan variera från tillfälle till tillfälle. Alla fakturor skickas automatiskt ut via mail, om du önskar ha din faktura per brev kan du kontakta Klarna eller vår kundservice. Läs mer om dina betalningsalternativ på Klarnas hemsida 

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall.

035 Media Group AB (shop123.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga prisangivelser och mellan/slutförsäljning av enskilda produkter i webbutiken www.shop123.se. I de fall detta skulle inträffa kontaktar 035 Media Group AB (shop123.se) kunden med besked om den uppkomna situationen.

Fraktpriser

Vi har en enhetlig fraktkostnad på 69:- oavsett hur många produkter du beställer upp till ett totalt ordervärde av 599:- exkl fraktkostnad. Vi skickar alla försändelser spårbart med PostNord. Vid ett totalt ordervärde över 600:- skickar vi din beställning fraktfritt. OBS! Vid beställning av enbart pins/badges skickar vi beställningen med vanlig brevpost. Då tillkommer endast avgift för porto & packning på 20:- oavsett antal.

Leverans och avbeställning

Vi levererar din beställning normalt inom 4-6 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Har du inte fått din order, eller ett meddelande från oss om försening, inom 14 dagar, så var vänlig kontakta oss via mail så fär vi kontrollera vad som har hänt.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med 035 Media Group AB:s (shop123.se) köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad och skickad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad och skickad är kunden skyldig att mottaga beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått en bekräftelse från 035 Media Group AB (shop123.se) via e-post.

Alla varor förblir 035 Media Group AB (shop123.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

035 Media Group AB (shop123.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. 035 Media Group AB (shop123.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

Skulle onormal försening av en leverans uppstå p g a omständighet utanför vår kontroll kontaktar 035 Media Group AB (shop123.se) alltid kunden med orsak till förseningen och meddelar ett eventuellt nytt uppskattat leveransdatum.  I dessa fall har kunden dock alltid rätt att häva sin beställning och få eventuell redan gjord betalning återbetald.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta 035 Media Group AB (shop123.se) via e-post: order@shop123.se, alternativt via chattfunktion på https://www.shop123.se/ eller på telefon 0793-395560 (vid telsvar, lämna namn och nummer så ringer vi upp snarast möjligt).

Uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till 035 Media Group AB (shop123.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att ev. originalförpackning ej skadas. Defekta produkter som returernas till 035 Media Group AB (shop123.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas under transport. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos 035 Media Group AB (shop123.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och den tillkommande fraktkostnaden debiteras kunden. 035 Media Group AB (shop123.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

035 Media Group AB (shop123.se) står alltid för kostnaden för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill kunden utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta 035 Media Group AB (shop123.se) via e-post på order@shop123.se för erhållande av ett returnummer och returadress. Fraktkostnad för returen bekostas av kunden.

För produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall 035 Media Group AB (shop123.se) kontaktas snarast möjligt efter mottagandet för information om utbyte/ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska 035 Media Group AB (shop123.se) återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Outlöst försändelse

För beställd försändelse som ej hämtas ut varpå paketet går i retur till 035 Media Group AB (shop123.se), debiteras i efterhand beställaren en avgift om 295:- för att täcka 035 Media Group AB:s (shop123.se) faktiska kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från 035 Media Group AB (shop123.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför 035 Media Group AB (shop123.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att 035 Media Group AB (shop123.se) då befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna köp- och leveransavtal.

Hantering av personuppgifter

Säkerhet och behandling av personuppgifter

När du lägger din beställning uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, epostadress och telefonnummer. I de fall du väljer att betala mot faktura måste du även ange ditt personnummer eller organisationsnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi dokumenterar kommunikationen som vi har med dig, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. 035 Media Group AB (shop123.se) kommer inte att lämna ut eller vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka ut information och aktuella produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan alltid enkelt avbokas via länk i det aktuella nyhetsbrev eller genom att kontakta vår kundservice. Enligt personuppgiftslagen har du alltid rätt att få all den information som vi har registrerat om dig i våra system. Om den informationen skulle visa sig vara felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundservice så löser vi det.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

035 Media Group AB (shop123.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har 035 Media Group AB (shop123.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella redan inbetalda belopp på bästa sätt. 035 Media Group AB (shop123.se) skall också meddela kunden om en ersättande eller likvärdig produkt finns tillgängligt vid detta tillfälle.